top of page

VELAYET DAVASI


VELAYET DAVASI

Velayet Davası Genel Açıklamalar

Reşit olmayan ortak çocukların haklarının tümünü ifade eden ve Türk Medeni Kanunu’nda altıncı ayrımda düzenlenen kuruma velayet denilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 335 ve devamındaki maddelerde düzenlenen velayet, boşanma davalarında çoğu zaman temel sorunu teşkil etmektedir.

Ayrılma aşamasında olan anne ve baba, çocuklarının geleceğini kendilerinin tesis etmesini arzu etmekte, buna binaen Aile Mahkemelerinden çocuklarının kendilerine verilmesini ve sorumluluklarının kendilerine bırakılmasını talep etmektedir. Ortak çocukların velayetleri konusunda anlaşmaya varılamaması durumunda ise Türk Medeni Kanunu’nun 335. Maddesinde yer alan düzenleme doğrultusunda hareket edilmektedir.

Yasal düzenlemeye göre ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır, yasal düzenlemede belirtilen sebepler gerçekleşmedikçe, velayet ana ve babadan alınamaz. Şayet anne ve baba evli ise velayet hakkını anne ve baba birlikte kullanabilirler, evli değillerse velayet anne tarafından kullanılacaktır. Tabii ki bir boşanma davası sürecinden geçilmiş olup bu dava neticesinde velayet babaya verilmiş ise bu takdirde velayet hakkı babada olacaktır.


Velayet Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme


Velayet Davası Aile Mahkemelerinin görev alanının içine girmektedir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı il veya ilçelerde Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla görev yapmaktadır.

Velayet Davalarında yetkili Mahkeme ise eşlerin ikamet yeri yada müşterek çocuğun doğduğu yer mahkemeleridir. Dava avukat ile takip edilebileceği gibi avukat olmadan da taraflarca açılıp takip edilebilir.


Velayet Davası Ne zaman Açılabilir

  • Boşanma Davası ile birlikte velayet davası açılabilir. Bu davalarda daha önce düzenlenmeyen velayetin ilk kez düzenlenmesi için açılan davalar olup boşanma davasıyla birlikte sürdürülür. Dava süresince ortak çocuğun velayeti tedbiren taraflardan birine verilir. Bu süreç yargılama sonlanıncaya kadar devam arz eden bir durumdur. Yargılama sonucunda ise çocuğun menfaati doğrultusundan velayet sürekli olarak taraflardan birine verilir.

  • Boşanma Davası gerçekleşmeden velayet davası açılabilir. Bu davayı aynı konutta yaşamayan ve ortak çocukları görmek isteyen taraf açmaktadır. Dava sonucunda mahkemenin belirlemiş olduğu günlerde çocuğun anne yada babada kalması sağlanmaktadır. Velayet ise boşanma gerçekleşmediğinden halen anne ve baba üzerinde olacaktır.


Velayet Davası Sonuçlandıktan Sonra Velayeti Alamayan Tarafın Durumu

Velayet Davasının sonuçlanmasının ardından velayet kendisine bırakılmayan taraf için mahkeme görüş zamanı ve saatlerini belirler. Bu görüş zamanlarına her iki tarafta uymakla yükümlüdür.

Mahkeme tarafından öngörülen saat ve günlerde velayet kendisine bırakılan taraf velayet hakkı kendisinde olmayan kişi ile ortak çocuğun şahsi münasebetlerini sağlamalı, buna engel olacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Karşı taraf ise ön görülen sürenin dolmasının ardından ortak çocuğu teslim etmelidir.

Ancak günümüzde her zaman taraflar arasında uyum sağlamamakta ve velayetin belirlenmesinden sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar çocuğun belirlenen günlerde velayet hakkı olmayan kişiye gösterilmemesi yada velayet kendinde olmayan kişinin çocuğu teslim almasına rağmen zamanında geri getirmemesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.Velayet Hakkında Karşılaşılan Sorunlar


**Velayet hakkı kendinde bulunan tarafın çocuğu teslim etmemesi halinde; Teslim almak isteyen taraf yada avukatı Çocuğun bulunduğu yer icra dairelerine başvurur. Başvuru sonrasında Müdürlük tarafından görevlendirilen icra memuru ve diğer yetkili kişilerle birlikte çocuğun teslimi için çocuğun yaşadığı eve gidilerek teslim işleminin gerçekleşmesi sağlanır.


**Velayet hakkı kendisinde bulunmayan tarafın çocuğu belirlenen saatler dışında alması, belirlenen saatlerde almasına rağmen teslim etmemesi halinde; Velayet kendinde olmayan ana veya babanın çocuğu kaçırması suçu işlenmiş olur. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu Türk Ceza Kanunu madde 234/1 fıkrasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısımının, on altı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Böyle bir durumda kişi kendisi yada avukatı aracılığı ile derhal suç duyurusunda bulunmalıdır.


Velayet Davasının Ücreti

Velayet Davasında vekalet ücreti ve yargılama giderleri, Avukatlık Ücret Tarifesinde yapılan değişiklikler ve Posta Masraflarında yapılan düzenlemelere göre değişkenlik göstermektedir. Velayet Davası için talep edilecek yargılama giderleri ve Avukat Ücreti için sitede yer alan iletişim formunu kullanarak yada Telefon ile bilgi alması gerekmektedir.


Nafaka Davası Bilgi ve İşlemleri

Velayet Davaları hakkında detaylı bilgi almak için +90 446 223 65 85 ofis Numarası, +90 541 490 42 04 Mobil telefonda mevcut whatsApp uygulaması ile görüş alıp, davalarınızın güvenilir bir şekilde takibini sağlayabilirsiniz.


Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
bottom of page