Erzincan - Erzincan Avukat - Avukat Gülgün ULUVERDİ GÜLTEPE - Erzincan Ceza Avukatı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay Başkanlığı
Türkiye Barolar Birliği