Erzincan - Erzincan Avukat- Avukat Gülgün ULUVERDİ GÜLTEPE - Şirket Avukatı - Erzincan Şirket Avukatı - Erzincan Sözleşme Avukatı

       Bir şirketin kuruluşundan sonra büyümesi gelişmesi ve yaşantısına devam etmesi sürecindeki tüm hukuki işlemlerin yapılması;

 • Şirketin kuruluşu

 • Şube açılışları

 • İrtibat bürolarının kuruluşu

 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması tescil ve ilan edilmesi

 • Hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması tescil ve ilan edilmesi

 • Olağan ve olağanüstü genel kurulların organizasyonu

 • Yönetim kurulu kararlarının alınması ve uygulanmasında bilgilendirme

 • Hisse devirleri ve sermayenin arttırılması

 • Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyelerine karşı sorumluluk davalarının açılması

 • Yönetim Kurulu Üyelerine diğer konularda danışmanlık hizmetinin verilmesi

 • Gerektiğinde şirket tasfiye işlemlerinin yapılması

 • Genel Kurul Kararlarının iptali davasının açılması

       Bir çok sektöre yönelik olarak sözleşmeler düzenlenmekte, gerekli müzakerelerin yapılması ve sözleşmelerin geçerli oldukları süre boyunca uygulanmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.