top of page
Erzincan - Erzincan Avukat- Avukat Gülgün ULUVERDİ GÜLTEPE - Şirket Avukatı - Erzincan Şirket Avukatı - Erzincan Sözleşme Avukatı

       Bir şirketin kuruluşundan sonra büyümesi gelişmesi ve yaşantısına devam etmesi sürecindeki tüm hukuki işlemlerin yapılması;

 • Şirketin kuruluşu

 • Şube açılışları

 • İrtibat bürolarının kuruluşu

 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması tescil ve ilan edilmesi

 • Hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması tescil ve ilan edilmesi

 • Olağan ve olağanüstü genel kurulların organizasyonu

 • Yönetim kurulu kararlarının alınması ve uygulanmasında bilgilendirme

 • Hisse devirleri ve sermayenin arttırılması

 • Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyelerine karşı sorumluluk davalarının açılması

 • Yönetim Kurulu Üyelerine diğer konularda danışmanlık hizmetinin verilmesi

 • Gerektiğinde şirket tasfiye işlemlerinin yapılması

 • Genel Kurul Kararlarının iptali davasının açılması

       Bir çok sektöre yönelik olarak sözleşmeler düzenlenmekte, gerekli müzakerelerin yapılması ve sözleşmelerin geçerli oldukları süre boyunca uygulanmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

bottom of page