top of page
Erzincan - Erzincan Avukat - Erzincan Avukat Gülgün ULUVERDİ GÜLTEPE- Erzincan İş Hukuku Avukatı

  Şirketler Açısından;

 • Personele ilişkin belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin hazırlanması

 • Personel yönetmeliğinin düzenlenmesi

 • Sözleşme eklerinin düzenlenmesi

 • Özlük dosyasının düzenlenmesi

 • Haklı nedenle fesihlerin ne şekilde uygulanacağı konusunda bilgilendirme yapılması

 • İkale sözleşmelerinin düzenlenmesi

 • Fesih bildirimlerinin hazırlanması

 • Aleyhlerinde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai alacağı davalarının açılması riskinin azaltılması

 • Açılan işe iade, işçi alacağı ve destekten yoksun kalma tazminat davalarının takip edilmesi

 • İş müfettişlerince tutulan tutanaklar konusunda çalışma yapılarak itirazlarının hazırlanması

 • Yapılacak her türlü şirkete özgü işle ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi

 

  Çalışanlar Açısından;

 • Çalışmaya başlanacak olan işyeri ile düzenlenecek belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin incelenmesi ve gerektiğinde hazırlanmasında yardımda bulunulması

 • İşten ayrılmalarda haklı nedenle fesihlerin ne şekilde uygulanacağı konusunda bilgilendirme yapılması

 • İkale sözleşmelerinin düzenlenmesi

 • Fesih bildirimlerinin hazırlanması

 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai alacağı davalarının açılması ve takibi

bottom of page