top of page
Erzincan - Erzincan Avukat - Avukat Gülgün ULUVERDİ GÜLTEPE - Spor Hukuku - Spor Hukuku Avukatı - Futbolcu Avukatı - Spor Kulübü Avukatı - Basketbolcu Avukatı - Spor Avukatı - Erzincan Spor Avukatı

      Spor Hukuku diğer hukuk dalları gibi kendine özgü kuralları olan değil, tüm hukuk dallarından yararlanan ve hemen hepsi ile bir şekilde ilişkilendirilen, kimisinden kurallar alan, kimisinden de katkı sağlayan bir hukuk dalıdır.

       Bu kapsamla;

  • Spor Kulüpleri ve sporcular arasında ki her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi

  • Sporcuların almış oldukları cezalara ilişkin itirazların yapılması ve takibi

  • Spor Kulübünün almış olduğu cezalara ilişkin itirazların yapılması ve takibi

  • Spor Kulübü aleyhine açılacak davalarda hazır bulunulması

  • Spor Kulübü ve sporcu arasında doğacak uyuşmazlıkların giderilmesi için hukuki destek

  • Spor Kulübü lehine doğacak hak ve alacakların takibi

  • Spor Kulübü aleyhine doğacak hak ve alacaklar yönünde gerekli işlemlerin yapılması

  • Spor Kulübü bilgisi ve izni dışında üçüncü kişilerce isminin kullanılması durumunda gerekli şikayetlerin yapılması, ürünlerin toplatılmasına yönelik çalışmaların düzenlenmesi, gerekli marka haklarının tahsili yönündeki davaların açılması ve takibi

bottom of page