top of page
Erzincan - Erzincan Avukat - Avukat Gülgün ULUVERDİ GÜLTEPE- Erzincan Miras Avukatı - Miras Hukuku - Erzincan Miras Davası - Erzincan Miras Avukatı - Miras Avukatı

·         Vasiyetnamelerin hazırlanması

·         Miras hukuku konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi

·         Veraset ve intikal konularında görüş verilmesi

·         Veraset İntikal beyannamesinin hazırlanması ve ihtilafların çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması

·         Tereke davaları

·         Terekenin idares

·         Tenkis ve tapu iptali

bottom of page