top of page
Erzincan - İcra ve İflas Hukuku - Erzincan Avukat - Erzincan İcra Avukatı - Avukat Gülgün ULUVERDİ GÜLTEPE
  • İcra Takipleri

  • İhtiyati haciz ve İhtiyati hacze itiraz Davaları

  • İpotekli borçlardan doğan alacaklarda ipoteklerin nakde çevrilmesi ile ilgili satış işlemleri

  • Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) Davaları

  • Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları

  • İmzaya ve Borca İtiraz

  • İstihkak Davası

  • İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar

bottom of page