top of page

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI


Ortaklığın Giderilmesi (İzale Şuyu) Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası Genel Açıklamalar

Herhangi bir taşınmaz üzerinde ortak mülkiyet ile sahibi olan kişilerin, bu ortaklıktan kendilerine düşen payın taksim edilmesi ya da mahkeme yoluyla satışının gerçekleşmesinin ardından pay oranına karşılık gelen miktarın kendilerine ödenmesi amacıyla açtıkları davaya ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası denir.

Ortaklığın giderilmesi açılan davalarda ana konu paylı mülkiyet halinde bulunan malın anlaşma ile bölünememesidir. Ortak malın, ya da ortak gayrimenkulün taksiminin nasıl yapılacağının çözülememesi ortaklığın giderilmesi davası açılmasına neden olmaktadır.

Türk Medeni Kanunun 628. Maddesine göre ortak malın ya da gayrimenkulün ortaklar arasında paylaşımı konusunda çıkan uzlaşmazlık, açılacak olan ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şuyu) sonucunda mahkemenin paylaştırma işlemini yapması veya mahkemece satışının gerçekleştirilmesi sonrasında bedelin paylaştırılması ile giderilmektedir. Dava konusu olan ortak mal ya da gayrimenkul paylaştırılabilir nitelikte ise satış yapılmadan ortaklar arasında paylaştırılır. Mahkemece satış, ancak paylaşımın yapılamadığı durumlarda ve açık arttırma usulü ile yapılır.


Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davasında Yetkili Ve Görevli Mahkeme

Ortak mal ya da gayrimenkulün paylaşımından doğacak olan ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davalarında yetkili mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Bireyler ortaklığın giderilmesi davalarına konu olan mal, arsa ya da gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemelerine ortaklığın giderilmesi davası açabilirler. Bu dava için kesin yetki ortaklığın giderilmesi istenilen mal ya da gayrimenkulün bulunduğu yere bakan Sulh Hukuk Mahkemeleridir.


Ortaklığın Giderilmesi Davasını Açabilecek Taraflar

Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davasında dava açma hakkı yalnızca ortaklardadır Türk Medeni Kanunu 698. Maddesinde ortaklığın giderilmesi davasını kimlerin açabileceğine ilişkin açık hüküm bulunmaktadır.


Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davasını ortaklardan birisi açabileceği gibi, bir kaç ortak diğer ortaklara da açabilmektedir. Kanuna göre ortak mal ya da gayrimenkulün paydaşlarından birisinin paylaşımı isteme hakkı vardır.


Ortaklığın Giderilmesi Dava Ücreti


Ortaklığın Giderilmesi Davasında vekalet ücreti ve yargılama giderleri, Avukatlık Ücret Tarifesinde yapılan değişiklikler ve Posta Masraflarında yapılan düzenlemelere göre değişkenlik göstermektedir. Ortaklığın Giderilmesi Davası için talep edilecek yargılama giderleri ve Avukat Ücreti için sitede yer alan iletişim formunu kullanarak yada Telefon ile bilgi alması gerekmektedir.


Ortaklığın Giderilmesi Davası Bilgi ve İşlemleri

Ortaklığın Giderilmesi Davası hakkında detaylı bilgi almak için +90 446 223 65 85 ofis Numarası, +90 0541 490 42 04 Mobil telefonda mevcut whatsApp uygulaması ile görüş alıp, davalarınızın güvenilir bir şekilde takibini sağlayabilirsiniz.


Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
bottom of page