top of page

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı Boşanma Davası Genel Açıklamalar


Türk Medeni kanunu evlenmeye ilişkin şartlara yer verdiği gibi eşlerin evlilik birliğinin temelden sarsılması halinde boşanma davalarını da düzenlemiştir. Anlaşmalı Boşanma Davası genel boşanma nedeni olan evlilik birliğinin sarsılmasının unsurlarına dayanmaktadır. Anlaşmalı Boşanma Davası yasal düzenlemede genel boşanma sebepleri maddesinin üçüncü fıkrasında yer almaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası, diğer boşanma davalarından farklılıklar içermektedir. Anlaşmalı olmayan boşanma davalarında hakim boşanma sebeplerini incelerken, Anlaşmalı Boşanmalarda sadece tarafların boşanma davasının zorunlu unsurlarında (edinilmiş malların paylaşımı, tazminat, nafaka, velayet vb..) anlaşma ağlanıp sağlanmadığı hususunu incelemekle yetinmektedir. Bu hususlar da dava dilekçesi ekinde mahkemeye sunulan protokolde yer almaktadır. Usulüne uygun olarak düzenlemiş olan dava dilekçesi ve ekindeki protokol sayesinde yargılama süresi oldukça kısa sürede sonuçlanabilmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Davasında Yetkili Ve Görevli Mahkeme


Anlaşmalı Boşanma Davası Aile Mahkemelerinin görev alanının içine girmektedir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı il veya ilçelerde Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla görev yapmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasının hangi yer mahkemesinde açılacağı konusu tarafların serbest iradesine bırakılmıştır. Yani kesin yetki kuralı Anlaşmalı Boşanma Davasında geçerli olmadığı için eşler anlaştıkları herhangi bir yerde davalarını açabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Süresi

Şartlara uygun olarak düzenlenmiş olan Anlaşmalı Boşanma dava dilekçesi ve protokolün mahkemeye ibrazı halinde, Mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak 1 hafta içerisinde duruşma günü belirlenir ve 15-30 gün içerisinde ise eşler boşanmış olurlar. Tabi bu husus gerekli olan dilekçelerin hazır edilmesi ve eksiksiz başvuru olması durumuna göre değişebilir. Eksik ve hatalı belgelerle başvuru halinde karar süresi uzar.


Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Özellikleri


Anlaşmalı boşanma Protokolü, Anlaşmalı boşanma davasının açılması esnasında boşanmanın gerçekleşmesi için tarafların zorunlu şartlar hakkında anlaşmanın sağlandığını ortaya koyan belgedir. Protokolün usule uygun olması halinde yargılama sonuçlanır ve eşler istediği sonuca ulaşabilir.

Düzenlenen protokolde eşlerin ortak çocuklarının velayeti, nafaka, ortak malların paylaşımı ve tazminata ilişkin tüm kararlara yer verilmesi gerekir. Protokolde net bilgilerin olmaması örneğin Maddi ve Manevi tazminat talebinin olmaması ileride hak kayıplarına (tekrardan talep edememe) yol açabileceği için talepler konusunda titiz davranılması gerekmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi


Anlaşmalı Boşanma Davası Açarken, diğer davalarda olduğu gibi usule uygun bir dava dilekçesi ile başvurunun yapılması gerekmektedir. Günümüzde kolaylıkla ulaşabileceğimiz hazır dava dilekçelerini bulmak oldukça kolaydır. Ne yazık ki bilinçsizce hazır olan dilekçelerin kullanılması hak kaybına sebebiyet vermektedir.


Anlaşmalı Boşanma Davasının İçin Gerekli Olan Süre


Anlaşmalı Boşanma Davası açabilmek için, eşler arasında gerçekleştirilen evliliğin en az 1 yıldır devam ediyor olması zorunludur.


Anlaşmalı Boşanmada Avukat Tutma Zorunluluğu


Boşanma davalarının hiç birinde avukatla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Kişiler kendileri davalarını açıp, takip edebilirler. Ancak Anlaşmalı Boşanma Davasının açılması sırasında usul kurallarının bilinmemesi yada eksik olarak yerine getirilmesi nedeniyle oluşacak sorunlar doğrultusunda dava süreci uzaya bileceği, çekişmeli bir hale gelebileceği gibi dava ret ile de sonuçlanabilir. Bu durumda hem maddi hem de manevi açıdan kayıplar yaşanabilir. Her hangi bir hak kaybı ile karşılaşılmaması için kişilerin avukat ile temsil edilmesinde fayda vardır.


Anlaşmalı Boşanma Dava Ücreti


Anlaşmalı Boşanma Davasında vekalet ücreti ve yargılama giderleri, Avukatlık Ücret Tarifesinde yapılan değişiklikler ve Posta Masraflarında yapılan düzenlemelere göre değişkenlik göstermektedir. Anlaşmalı Boşanma Davası için talep edilecek yargılama giderleri ve Avukat Ücreti için sitede yer alan iletişim formunu kullanarak yada Telefon ile bilgi alması gerekmektedir.


Anlaşmalı Boşanma Davası Açmak İçin Gerekli Evraklar


Anlaşmalı Boşanma Davası için hazırlanmış olan dava dilekçesi

  • Önceden hazırlanmış olan protokol

  • Dava süresini azaltmak için, gerekli feragat dilekçeleri

Anlaşmalı Boşanma Davası Bilgi ve İşlemleri

Anlaşmalı Boşanma Davası hakkında detaylı bilgi almak için +90 446 223 65 85 ofis Numarası, +90 0541 490 42 04 Mobil telefonda mevcut WhatsApp uygulaması ile görüş alıp, davalarınızın güvenilir bir şekilde takibini sağlayabilirsiniz.

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
bottom of page