top of page

TRAFİK KAZALARI TAZMİNAT DAVALARI


Trafik Kazası Nedeniyle Doğan Tazminat Davaları

Trafik Kazası Tazminat Davaları Hakkında Genel Açıklamalar


Sürücülerin yetersiz eğitimleri, yol ve araçlardaki yetersizlikler sonucunda her yıl ülkemizde çok sayıda trafik kazı yaşanmaktadır. Gerçekleşen trafik kazaları sonucunda can kaybının ve sakat kalmanın yanı sıra maddi zararda oldukça yüksektir.

Trafik kazalarının sonrasında meydana gelen maddi ve manevi zarar gören mağdur veya mağdurun vefatı haline maddi, manevi zararın giderilmesi amacıyla açılan davalara trafik kazası nedeniyle doğan tazminat davası denilmektedir.


Trafik Kazası Sonucu Uğranılan Zararın Kapsamı


Trafik kazaları sonucunda oluşan zarar maddi olabileceği gibi manevide olabilir. Kazalar sonrasında karşılaştığımız zarar kalemlerin şöyle sınıflandırabiliriz;


a- Ölüm:

Trafik kazası ile meydana gelen ölüm sonucunda uğranılan zararların tazmini Türk Borçlar Kanununda yer alan düzenlemeler doğrultusunda giderilmektedir. Ölüm halinde meydana gelen zararlar; Cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse bu süreçte oluşan tedavi giderleri ile çalışma gücünün yitirilmesinden doğan kayıplar, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin kesilen destek sebeple uğradıkları kayıplardır.


b) Bedensel (cismani) Zararlar:

Trafik kazası sonucu kişinin yaralanması halinde tedavi giderleri, tedavi sırasında çalışılamayan günlere ilişkin zararları, kalıcı bir maluliyet varsa, kalıcı maluliyetin getirdiği maddi gelir kaybı en önemli maddi tazminat kalemleridir. Bu kalemler ise Türk Borçlar Kanununun 54. Maddesinde düzenlenmiştir.


c) Manevi zararlar:

Trafik kazalarının sonucunda mağdurun maddi zararının yanı sıra manevi zararının da ortaya çıkacağı gerçektir. Oluşan acı, korku, endişe, üzüntü halinde mağdur tazminat talebinde bulunabilir. Manevi tazminata ilişkin talep hakkı ise Türk Borçlar Kanununun 56. Maddesinde düzenlenmiştir.


Trafik Kazaları Sonucu Ortaya Çıkan Maddi ve Manevi Zararların

Tazmini İçin Kimler Dava Açabilir


Trafik kazasından zarar gören, ölüm halinde ölen kişinin yasal mirasçıları olan annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım desteği altındaki kişiler maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir.


Mağdurun kaza sonrasında ölmemesi buna karşın bitkisel hayatta olması yada akıl sağlığını yitirmesi halinde ise veli, vasi yada kendisine atanan kanuni temsilciler dava açabilir. Dava açtıktan sonra mağdurun ölümü halinde yasal mirasçıları davaları sürdürebilirler.


Trafik Kazalarında Zarar Görenlerin Açacakları Maddi ve Manevi Tazminat

Davasında Dava Açma Süresi

Trafik kazaları sonucunda açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında yasal süre Türk Borçlar Kanununun 72. Maddesine göre 2 yıl olarak öngörülmüştür. Her halükarda ise kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra dava açma hakkı zaman aşımına uğrar.


Trafik Kazaları Sonucu Aleyhine Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Açılabilecek Olanlar


1-Kazaya Sebebiyet veren sürücülere dava açılabilir.

Borçlar Kanunu 49. maddeleri gereğince trafik kazasına sebep olan kişi yada kişilere karşı tazminat davaları açılabilir. Trafik kazasında birden fazla kusurlu kişi varsa birlikte müteselsil sorumlu olurlar. Yani trafik kazında kusurlu kişilerin hepsine karşı kusurları dikkate alınarak dava açılabilir.


2) Araç Malikine/İşletene Karşı Dava Açılabilir.

Araç kullanan sürücünün kusurlu olarak yayaya çarpması halinde tazminat davalarında sürücünün yanı sıra eğer araç trafik siciline kayıtlı malik farklı kişi ise işletene de tazminat davası açılmalıdır.


3) Sigorta Şirketine Karşı Dava Açılabilir.

Trafik sigortası olarak bilinen Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası’nı yapan şirkete kaşı dava açılabilir. Bazı durumlarda, poliçe şartlarına göre, KASKO denilen sigortayı yapan şirketine karşı da tazmiat davası açılabilir.


4) Güvence hesabına karşı dava açılabilir.

Kazaya karışan aracın Karayolları Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının bulunmadığı veya iflas gibi nedenle ödeme yapamayacak durumda olduğu, kazaya karışan aracın tespit edilemediği gibi hallerde güvence hesabına karşı da tazminat davası açılabilir.


Trafik Kazası Tazminat Davasının Ücreti

Trafik Kazası Tazminat Davasında vekalet ücreti ve yargılama giderleri, Avukatlık Ücret Tarifesinde yapılan değişiklikler ve Posta Masraflarında yapılan düzenlemelere göre değişkenlik göstermektedir. Trafik Kazası Tazminat Davası için talep edilecek yargılama giderleri ve Avukat Ücreti için sitede yer alan iletişim formunu kullanarak yada Telefon ile bilgi alması gerekmektedir.


Trafik Kazası Tazminat Davası Bilgi ve İşlemleri

Trafik Kazası Tazminat Davaları hakkında detaylı bilgi almak için +90 446 223 65 85 ofis Numarası, +90 541 490 42 04 Mobil telefonda mevcut whatsApp uygulaması ile görüş alıp, davalarınızın güvenilir bir şekilde takibini sağlayabilirsiniz.


Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
bottom of page