TANIMA TENFİZ (TÜRKİYEDE BOŞANMA)

 

TANIMA VE TENFİZ DAVALARI İŞLEMLERİ YURT DIŞI- TÜRKİYE BOŞANMA

 

Tanıma Tenfiz Davası Genel Açıklamalar

 

       Aile Hukukundan kaynaklanan ve Aile Hukukuna ilişkin en fazla görülen dava türlerinden biri  Tanıma Tenfiz Davasıdır. Ailevi birliği sarsılan ve birlikteliğin kendisinden beklenemez bir hal alması üzerine yabacı ülkede boşanan Türk Vatandaşının yargılama sonucunda elde etmiş olduğu boşanma ilamının, Türkiye`de de geçerli olması için Türkiye`de ayrıca  Tanıma Tenfiz Davası açmak zorundadır.

 

           Yurt dışında boşanmaları gerçekleşmiş olan Vatandaşlarımızın bir çocuğu açılması zorunlu olan bu davadan haberdar olmamaları yada haberdar olmalarına rağmen zaten Türkiye`de yaşamıyorum ne gereği var şeklindeki yanılgıyla düşmeleri nedeniyle dava açmamaktadır. Yeni bir evlilik aşamasında ise Türkiye`de halen devam eden evlilik birlikteliği ile karşılaştıkları anda zorunlu olarak dava açmaktadırlar

 

          Tanıma ve Tenfiz Davasına konu olan boşanma ilamının hükmeden yabancı makam bir mahkeme olmalıdır. Vatandaşlarımızın yoğunlukla yaşamakta olduğu Almanya, İngiltere, Avusturalya, Avusturya, İsveç, İsviçre, Holanda, Fransa, gibi birçok Avrupa ülkesinde Boşanma Kararı Mahkemelerce verilmektedir. Bu ülkelerin dışında kalan  Bazı ülkelerde ise yasal düzenlemeler doğrultusunda belediyeler vb. birimler tarafından boşanma kararı verilmektedir. Verilen boşanma kararları Türkiye’de Tanıma Tenfiz işlemine konu olamamaktadır. Bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken ilk husus dava konusu olan ilamın yabacı ülkeden alınan bir mahkeme ilamı olmasıdır.

 

          Yabancı ülkede alınan boşanma ilamının açılacak davanın dayanağı olması için önemli unsurlardan biride kararda apostil belgesi olmalı ve boşanma kararı kesinleşmiş olup bu kesinleşme durumu kararda ya da ayrı bir belgede yazılı olmalıdır.

 

        Dava dosyasına ibraz edilecek olan tüm bu belge asılları ile birlikte, boşanma kararının ve diğer belgelerin yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmalı ve bu çeviri belgeleri de konsoloslukça tasdik edilmelidir. Bu çeviri işlemleri yabancı ülkede yapılabileceği gibi Türkiye de de yapılabilir. Ardından açılacak dava ile boşanmaya ilişkin tanıma tenfiz kararının alınması, boşanmanın nüfusa işlenmesi için yeterlidir.

 

        Tanıma ve Tenfiz Davası ayrıca bir boşanma davası olmayıp önceden alınan mahkeme kararının Türkiye`de geçerli sayılması işlemidir. Bu sebeple davalar uzun sürmeyip ilk davadaki sancılı süreç yaşanmamakta hatta eşlerin karşı karşıya gelmesine bile gerek duyulmadan dava sonuçlanmaktadır.

 

Tanıma Tenfiz Davası Şartları

 

  • Yabancı Mahkeme tarafından verilmiş bir mahkeme kararının kararının aslı,

  • Verilen bu kararın kesinleşme şerhi (yazısı) ve apostil yazısı,

  • Yabancı Mahkeme Kararının tamamının yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve konsolosluk tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti Vekaletname.

  • Türkçe’ye tercüme yapıldıktan sonra resmi kurumlar (Noter veya Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş olması,

  • Boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh. Örnek : Taraflar bu mahkeme kararına …… gün içerisinde itiraz etmediği için boşanma kararı ………….. tarihinde kesinleşmiştir. Şeklinde (kesinleşme şerhi karar aslı üzerinde yer alabilir veya ayrı bir evrak olarak düzenlenmiş olabilir.) Yurtdışında verilmiş olan boşanma kararına itiraz edilmişse, temyiz vb. üst mahkeme tarafından inceleniyorsa karar kesinleşmemiş olduğundan tanıma mümkün olmaz.

  • Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi,

  • Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi (Yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz ibaresi mutlaka vekaletnamede bulunmalıdır.)

 

            Tanıma  ve Tenfiz Davasında Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

 

      Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan,Belarus, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya Cumhuriyeti , Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna, Yunanistan ülkelerinden alınmış olan boşanma kararlarının Türkiye’de tanımasını sağlamaktayız.

 

Tanıma Tenfiz Davası Süresi

 

       Tanıma ve Tenfiz Davasının süresi Türkiye’de tanınması tarafların ulaşılabilirliğine bağlıdır. Eğer her iki tarafında avukatı duruşmada hazır ise tanıma tek celsede gerçekleşecektir. Aksi takdirde davalı eş yurtdışında ise yurtdışına tebligat yapılması gerekecektir. Bu durumda;

 

*Tek taraf vekalet verdiği takdirde tanıma tenfiz davası süresi,

Dava dilekçesi eğer karşı taraf yabancı vatandaş ise, onun diline çevrilecek, davalı tarafa Dava dilekçesi tebliğ edilecektir. (Yurtdışına tebligat yapılacak yaklaşık 4-5 ay )

İlk tebligat ulaştıktan sonra karşı tarafın itirazı yok ise (genelde olmamaktadır) Türkiye’de Mahkeme davanın kabulüne karar verecektir. Mahkeme kabule karar verdikten sonra (1 ay içerisinde) Gerekçeli Kararını yazacaktır

Gerekçeli karar yazıldıktan sonra bu karar yabancı vatandaşın diline tercüme edilip, tekrar davalı tarafa (Yurtdışına tebliğe gidecektir (Yaklaşık 4-5 ay)

Özetle tek taraf vekalet verirse 2 kere yurtdışı tebligat 8-10 ay + Mahkeme Gerekçeli Kararı 1 Ay olmak üzere en az 10- 11 ay sürecektir.

 

*İki taraf vekalet verdiği takdirde tanıma tenfiz davası süresi,

-Hazırlanan dilekçe Mahkemeye sunulacak, Mahkeme duruşma yoğunluğuna göre 1-2 gün içerisinde duruşma günü verecektir.

-Duruşmada dava kabul edildikten sonra Mahkeme 1 ay içerisinde gerekçeli kararını yazacaktır.

-Gerekçeli karar yazılınca her iki Avukat kararı tebliğ alıp davayı kesinleştirecektir.

Özetle her iki taraf vekalet verdiği takdirde 1ay içerisinde dava tamamlanacaktır.

 

Vekaletname Bilgileri

 

         Vereceğiniz vekaletnameler resimli boşanma vekaletnamesi olmalıdır. Ayrıca vekaletname içerisinde mutlaka “Yurtdışında verilmiş boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için dava açmaya” şeklinde yetki bulunmalıdır

 

Tanıma Tenfiz Davası Ücreti

 

       Tanıma ve Tenfiz Davası Ücreti  Avukatlık Ücret Tarifesinde yapılan değişiklikler ve Posta Masraflarında yapılan düzenlemelere göre değişkenlik göstermektedir.Bu sebeple  Tanıma Tenfiz davası için talep edilecek yargılama giderleri ve Avukat Ücreti için sitede yer alan iletişim formunu kullanarak yada Telefon ile bilgi almaları gerekmektedir.

 

 

Tanıma Tenfiz Davası Bilgi ve İşlemleri

 

Tanıma Tenfiz Davası açarak Yurt dışında gerçekleştirilmiş olan boşanma ilamlarının Türkiye de geçerli olmasını isteyen Vatandaşlarımız Türkiye`ye  gelmeden +90 446 223 65 85 ofis Numarası, +90 541 490 42 04 Mobil telefonda mevcut whatsApp uygulaması ile görüş alıp davalarının güvenilir bir şekilde takibini sağlayabilirler.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Tanıtılan Yazılar

VELAYET DAVASI

August 28, 2017

1/7
Please reload

Son Paylaşımlar

August 28, 2017

August 26, 2017

August 26, 2017

Please reload

Arşiv
Please reload

Etiketlere Göre Ara
Please reload

Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay Başkanlığı
Türkiye Barolar Birliği