top of page

BOŞANMA DAVASI


Boşanma Davası Genel AçıklamalarTürk Medeni Konunu ikinci bölüm 161 ve 184 maddelerinde Boşanma Davası hakkında düzenleme yer almaktadır. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. TMK md. 161-166, boşanmanın sebeplerini belirlemektedir. Sayılı olan bu nedenlerin dışındaki nedenlerle boşanma gerçekleşemez.

Her ne kadar kanundan boşanma nedenleri sayılsa da evlilik birliğinin sarsılması yani şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açabilmek için ileri sürülebilecek olaylar sınırlı değildir. Bunların neler olabileceği ise uygulama ile ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak: dedikodu çıkarmak, eşe iftira etmek, bağımsız konut sağlamamak, üvey çocuklara kötü davranmak, dövmek için eşin üzerine yürümek, eşin akrabalarını dövmek, sürekli alkol almak, eşi eve kilitlemek, verilebilir. Sayılan bu sebepler sınırlı olmayıp, her davada ileri sürülen olgular ayrı ayrı incelenmesinin ardından karar verilmektedir.

Eşlerin boşanma davasında en büyük tedirginliği bu zorlu süreçte ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusudur. Bu husus yargılama sürecinde Hâkimler tarafından giderilmektedir. Yani Eşlerin barınması, geçimi, eşlerin mallarının yönetimi ve çocukların bakım ve korunması için gerekli ve geçici tedbirleri hâkim talep bulunmasa dahi almaktadır.


Boşanma Davasının Sebepleri:

  • Zina

  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

  • Terk

  • Akıl hastalığı

  • Evlilik birliğinin sarsılması şeklindedir.


Boşanma Davasını Kim Açabilir


Boşanma davasını, kadın yada erkek ayrımı yapılmaksızın, dava açmaya hakkı olması koşuluyla eşlerden biri açabilir. Dava açan eş boşanma nedeni olarak sunmuş olduğu iddiaları ispatlamakla yükümlüdür. Eğer boşanma sebebi olarak sunduğu iddialar geçersiz bulunur ya da ispatlanamazsa, dava reddedilecektir ve boşanmaya hükmedilmeyecektir.


Boşanma Davasında Yetkili Ve Görevli Mahkeme


Boşanma Davası Aile Mahkemelerinin görev alanının içine girmektedir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı il veya ilçelerde Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla görev yapmaktadır.

Boşanma davasında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.


Boşanma Davasında Ne Türde Karar Verilir


Boşanma Davası sırasında ileri sürülen hususlar ispatlanmışsa Hâkim boşanmaya yada ayrılığa karar verecektir. Ayrılığa karar verilmesi için ortak hayatın tekrar kurulabileceği yönünde emarenin olması gerekir. Yargılama sırasında ileri sürülen iddialar kanıtlanamazsa ise Hâkim davanın reddine karar verilebilir.


Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Talep Edilmesi


Maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmesi için talepte bulunan eşin kusurlu yada az kusurlu olması gerekmektedir. Talepte bulunulmasındaki diğer bir gereklilik ise boşanma halinde talepte bulunan eşin mevcut ve beklenen menfaatlerin zedelenmesidir. Dava sürecinde eşler iki tazminatı da birlikte isteyebilecekleri gibi sadece birini de talep edebilirler.


Boşanmada Yoksulluk Nafakası Talebi


Boşanma Davası sonucunda yoksulluğa düşen tarafın, diğer taraftan mali gücü oranında bir miktar nafaka talebinde bulunma hakkı vardır. Nafaka talebinde bulunan tarafın boşanma davasında kusurlu olamaması yada daha az kusurlu olması gerekmektedir.


Mal Rejiminin Tasfiyesi, Boşanmada Mal Paylaşımı Ve Mirasçılık


Boşanma Davası sonucunda eşlerin tabi oldukları mal rejimi hükümleri uygulanmaktadır. Tabi olunan mal rejiminin ön gördüğü şekilde mal paylaşımına gidilmektedir.

Boşanmanın gerçekleşmesi sonucunda en çok soru işareti uyandıran durum ise mirasçılıktır. Boşanma gerçekleştikten sonra artık eşler birbirlerinin mirasçısı olma hakkını kaybederler. Yani boşanma davası sonrasında eş diğer eşin yasal mirasçısı olamayacaktır.


Boşanma Davalarında Avukat Tutma Zorunluluğu


Boşanma davalarının hiç birinde avukatla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Kişiler kendileri davalarını açıp, takip edebilirler. Ancak Boşanma Davasının açılması sırasında usul kurallarının bilinmemesi yada eksik olarak yerine getirilmesi nedeniyle oluşacak sorunlar doğrultusunda dava süreci uzaya bileceği gibi dava ret ile de sonuçlanabilir.

Boşanma Davaları çok ayrıntılı davalardır, yetki ve görevli mahkemelerin ve boşanma sebeplerinin iyi belirlenmesi gerekir, dilekçelerin ve delillerin doğru şekilde ortaya konmaları gereklidir, sürelerin takibi gereklidir. Bu hususların eksik takibi durumda hem maddi hem de manevi açıdan kayıplar yaşanabilir. Her hangi bir hak kaybı ile karşılaşılmaması için kişilerin avukat ile temsil edilmesinde fayda vardır.


Boşanma Dava Ücreti


Boşanma Davasında vekalet ücreti ve yargılama giderleri, Avukatlık Ücret Tarifesinde yapılan değişiklikler ve Posta Masraflarında yapılan düzenlemelere göre değişkenlik göstermektedir. Boşanma Davası için talep edilecek yargılama giderleri ve Avukat Ücreti için sitede yer alan iletişim formunu kullanarak yada Telefon ile bilgi alması gerekmektedir.


Boşanma Davası Bilgi ve İşlemleri


Anlaşmalı Boşanma Davası hakkında detaylı bilgi almak için +90 446 223 65 85 ofis Numarası, +90 0541 490 42 04 Mobil telefonda mevcut whatsApp uygulaması ile görüş alıp, davalarınızın güvenilir bir şekilde takibini sağlayabilirsiniz.

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
bottom of page